Fejes Enikő

Fejes Enikő, Munka-és szervezet szakpszichológus, Sport szakpszichológus

Egyetemi tanulmányaim során HR asszisztensként felvételi interjúk készítésében, ügyfélkapcsolatok kezelésében szereztem gyakorlatot egy személyzeti tanácsadó cégnél. Ezek után Budapesten a MALÉV Pszichológiai Laboratóriumában pszichológiai alkalmasság-vizsgálatokban és kiválasztásban vettem részt, majd a budapesti KPMG Hungária Kft. HR-osztályán dolgoztam tréning asszisztensként. Diplomaszerzés után középiskolákban láttam el iskolapszichológusi feladatokat, emellett a DEOEC-en orvostanhallgatók részére tartottam pszichológia és kommunikáció szemináriumot.

2006-tól a Debreceni Egyetem Szociál-és Munkapszichológia Tanszéken dolgoztam egyetemi tanársegédként, ahol a munka-és szervezetpszichológia, ill. sportpszichológia tárgyait oktattam pszichológus hallgatóknak. 2010-től Phd-tanulmányokat folytattam, melynek során a munkahelyi lelki egészségfejlesztés témakörét kutattam. Projekt jellegű munkáim során tréningeket tartottam önismeret, csapatépítés, konfliktuskezelés, stresszmenedzsment, kommunikáció, vezetői készségfejlesztés témakörökben; szakmai koordinátorként vettem részt szervezeti diagnosztikai, szervezetfejlesztési projektekben; vezetők részére egyéni coachingot tartottam; különböző szervezeteknél egyéni és szervezeti szintű munkahelyi lelki egészségfejlesztési programokat vezettem (előadások, aktív, passzív relaxációs technikák, szervezet működéséből fakadó stresszorok felmérése, stb).

Mindezek mellett sportolók (egyéni és csapatsportok) mentális felkészítését végeztem (Autogén Tréning-relaxáció, Mentál tréning, Tréning-csoport, team-coaching módszerek segítségével), akik között szerepelt a világ élvonalában versenyző sportoló is.

 

Végzettségeim:

  • Sport szakpszichológus: 2007-2009, Budapest, SE-TSK (TF) Pszichológia Tanszék

  • Munka-és szervezet szakpszichológus: 2006-2008, Budapest, BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék)

  • T-csoport vezető (Tréning csoport vezető): 2005, Budapest, dr. Barlai Róbert-Synalorg – Management és Humán Szervezetfejlesztő Kft.

  • Autogén Tréning relaxációs terapeuta – felnőtt szakirány: 2003, Debrecen; Autogén Tréning relaxációs terapeuta – gyermek és kismama relaxáció szakirány: 2004, Budapest, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

  • Okleveles Pszichológus, Pszichológia szakos tanár, 2002, Debrecen, Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet

 

Szolgáltatások:

EGYÉNI SPORTOLÓK MENTÁLIS FELKÉSZÍTÉSE

 

Az aktuális pszichés állapot nagymértékben befolyásolja a sportolók teljesítőképességét. Ezért fontos, hogy az edzők fizikai felkészítésével karöltve mentális felkészítést is alkalmazzanak a sportolók, melyek eredményeképpen közösen együttműködve hatékonyan optimalizálhatjuk a sportolók teljesítményét.

– Általános mentális felkészítés (szerencsés esetben már utánpótlás korukban megtanulják a sportoló gyerekek az alapvető sportpszichológiai módszereket, a pszichikus funkciók szabályozását);
– Aktuális versenyre való mentális felkészítés;

– Nehézségek esetén a fejlesztendő terület(ek) támogatása a pszichológia eszközeivel, amelyek gátolhatják a sportolót, hogy képességeinek megfelelő teljesítményt érjen el. (Leggyakoribb nehézségek: képességein alul teljesít; motivációs nehézségek; edzésen jól teljesít, de versenyen nem a képességeinek megfelelően sportol; mentális hibák elkövetése; nem megfelelő önértékelés, önbizalom; magas szintű szorongás, figyelmi-koncentrációs hibák elkövetése; megküzdés a kudarccal, sikerrel, személyes problémákkal; stb.);
– Sportsérülések feldolgozása, sportkarrier lezárása;

– Pszichológiai szűrővizsgálatok végzése (szövetségek, edzők kezdeményezésére);

– Edzők, mint “vezetők” munkájának segítése, coachingja.

 

 

SPORTCSAPATOK MENTÁLIS FELKÉSZÍTÉSE

 

A sportcsapatok működésénél fontos tényező a kölcsönösség; a közös, egymáshoz igazított és céltudatos cselekvés. Egy sportcsapat pszichológiai értelemben is, mint csoport működik. E csoportban az együttműködés, az összetartó erő, a kohézió szolgáltat igen fontos és nélkülözhetetlen alapot a közös célok eléréséhez.

– Általános mentális felkészítés (rendszeres csoportos foglalkozások; konzultáció az edzővel, a sportszervezet vezetőivel, alapvető mentális technikák elsajátítása, csoportfolyamatok kísérése a csapat felkészülési/verseny időbeosztásával összehangolva);

– Aktuális versenyre való mentális felkészítés;

– Nehézségek esetén: csapatsportok esetén a csapatban/szervezetben előforduló nehézségek hangsúlyosan jelentkeznek: a “tünetek” mintegy jelzés értékűek, s szinte azonnal észlelhetőek a csapat teljesítményében. (Leggyakoribb nehézségek: nem megfelelő együttműködés, összetartás, egyéni és csapatcélok különbözőek; motivációs problémák; csapattagok egymás közötti, interperszonális kapcsolatai; konfliktusok a csapatban, nem megfelelő kommunikáció, nem megfelelő csapatlégkör, csapatszerkezet változásai; rivalizáció a pozíciókért; sikerrel/kudarccal való megküzdés; konfliktusok az edzővel, sportcsapat vezetőivel, stb.)
– Csapattagok egyéni konzultációja

– Edzők, mint “vezetők” munkájának segítése, coachingja

 

SZERVEZETI DIAGNOSZTIKA, SZERVEZETFEJLESZTÉS (bármely szervezet részére, pl. kisvállalkozások, nagyobb cégek, iskolák, egyesületek, stb.)

A szervezet működését befolyásoló tényezők feltárása, a szervezet jelenlegi állapotának felmérése, erre alapozva a szervezet hatékonyabb működésének elősegítése. A diagnózis eszközei lehetnek: kérdőív, egyéni interjú, csoportos interjú (fókuszcsoport); a fejlesztési fázis módszerei a diagnózistól függenek (workshop, tréning, stb.)

 

TRÉNING

Önismeret, stressz-kezelés, csapatépítés, vezetői készségek fejlesztése témakörökben: a tréning egy olyan csoportos módszer, melynek során a tapasztalati tanulás segítségével, a résztvevők aktív együttműködésével valósítható meg a kitűzött célok elérése, kompetenciák fejlesztése.

 

 

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK

(Bármely cég, munkahely, szervezet számára)

– szervezeti szintű fejlesztés, stressz-kezelés: célja a szervezet működéséből fakadó, munkavállalókra ható stresszkeltő ingerek feltárása, s lehetőség szerint ezek szervezeti szintű kezelése. A fejlesztés e szintje a szervezetfejlesztés folyamatához hasonlatos.

– egyéni szintű fejlesztés, stressz-kezelés: a szervezeti szintű stresszkezelés kiegészítéseként e megközelítés célja, hogy a munkavállalók kezébe adjunk olyan eszközöket, ismereteket, m

elyek segítségével ők maguk is tehetnek saját lelki egészségük érdekében, hisz nem minden esetben valósítható meg teljes mértékben a szervezeti szintű stresszkezelés. (pl. Aktív és passzív  relaxációs technikák elsajátítása, Jacobsoni progresszív relaxáció, Autogén Tréning), lelki egészségvédelemmel kapcsolatos előadások, stressz-kezelő tréning, stb.)

 

 

Elérhetőségeim:

Mobil: +36-20-482-8031

E-mail: fejes.eniko@gmail.com

2006-tól a Debreceni Egyetem Szociál-és Munkapszichológia Tanszéken dolgoztam egyetemi tanársegédként, ahol a munka-és szervezetpszichológia, ill. sportpszichológia tárgyait oktattam pszichológus hallgatóknak. 2010-től Phd-tanulmányokat folytattam, melynek során a munkahelyi lelki egészségfejlesztés témakörét kutattam. Projekt jellegű munkáim során tréningeket tartottam önismeret, csapatépítés, konfliktuskezelés, stresszmenedzsment, kommunikáció, vezetői készségfejlesztés témakörökben; szakmai koordinátorként vettem részt szervezeti diagnosztikai, szervezetfejlesztési projektekben; vezetők részére egyéni coachingot tartottam; különböző szervezeteknél egyéni és szervezeti szintű munkahelyi lelki egészségfejlesztési programokat vezettem (előadások, aktív, passzív relaxációs technikák, szervezet működéséből fakadó stresszorok felmérése, stb).

Mindezek mellett sportolók (egyéni és csapatsportok) mentális felkészítését végeztem (Autogén Tréning-relaxáció, Mentál tréning, Tréning-csoport, team-coaching módszerek segítségével), akik között szerepelt a világ élvonalában versenyző sportoló is.

  

Végzettségeim:

  • Sport szakpszichológus: 2007-2009, Budapest, SE-TSK (TF) Pszichológia Tanszék

  • Munka-és szervezet szakpszichológus: 2006-2008, Budapest, BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék)

  • T-csoport vezető (Tréning csoport vezető): 2005, Budapest, dr. Barlai Róbert-Synalorg – Management és Humán Szervezetfejlesztő Kft.

  • Autogén Tréning relaxációs terapeuta – felnőtt szakirány: 2003, Debrecen; Autogén Tréning relaxációs terapeuta – gyermek és kismama relaxáció szakirány: 2004, Budapest, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

  • Okleveles Pszichológus, Pszichológia szakos tanár, 2002, Debrecen, Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet

 

Szolgáltatások:

EGYÉNI SPORTOLÓK MENTÁLIS FELKÉSZÍTÉSE

 

Az aktuális pszichés állapot nagymértékben befolyásolja a sportolók teljesítőképességét. Ezért fontos, hogy az edzők fizikai felkészítésével karöltve mentális felkészítést is alkalmazzanak a sportolók, melyek eredményeképpen közösen együttműködve hatékonyan optimalizálhatjuk a sportolók teljesítményét.

– Általános mentális felkészítés (szerencsés esetben már utánpótlás korukban megtanulják a sportoló gyerekek az alapvető sportpszichológiai módszereket, a pszichikus funkciók szabályozását);
– Aktuális versenyre való mentális felkészítés;

– Nehézségek esetén a fejlesztendő terület(ek) támogatása a pszichológia eszközeivel, amelyek gátolhatják a sportolót, hogy képességeinek megfelelő teljesítményt érjen el. (Leggyakoribb nehézségek: képességein alul teljesít; motivációs nehézségek; edzésen jól teljesít, de versenyen nem a képességeinek megfelelően sportol; mentális hibák elkövetése; nem megfelelő önértékelés, önbizalom; magas szintű szorongás, figyelmi-koncentrációs hibák elkövetése; megküzdés a kudarccal, sikerrel, személyes problémákkal; stb.);
– Sportsérülések feldolgozása, sportkarrier lezárása;

– Pszichológiai szűrővizsgálatok végzése (szövetségek, edzők kezdeményezésére);

– Edzők, mint “vezetők” munkájának segítése, coachingja.

 

 

SPORTCSAPATOK MENTÁLIS FELKÉSZÍTÉSE

 

A sportcsapatok működésénél fontos tényező a kölcsönösség; a közös, egymáshoz igazított és céltudatos cselekvés. Egy sportcsapat pszichológiai értelemben is, mint csoport működik. E csoportban az együttműködés, az összetartó erő, a kohézió szolgáltat igen fontos és nélkülözhetetlen alapot a közös célok eléréséhez.

– Általános mentális felkészítés (rendszeres csoportos foglalkozások; konzultáció az edzővel, a sportszervezet vezetőivel, alapvető mentális technikák elsajátítása, csoportfolyamatok kísérése a csapat felkészülési/verseny időbeosztásával összehangolva);

– Aktuális versenyre való mentális felkészítés;

– Nehézségek esetén: csapatsportok esetén a csapatban/szervezetben előforduló nehézségek hangsúlyosan jelentkeznek: a “tünetek” mintegy jelzés értékűek, s szinte azonnal észlelhetőek a csapat teljesítményében. (Leggyakoribb nehézségek: nem megfelelő együttműködés, összetartás, egyéni és csapatcélok különbözőek; motivációs problémák; csapattagok egymás közötti, interperszonális kapcsolatai; konfliktusok a csapatban, nem megfelelő kommunikáció, nem megfelelő csapatlégkör, csapatszerkezet változásai; rivalizáció a pozíciókért; sikerrel/kudarccal való megküzdés; konfliktusok az edzővel, sportcsapat vezetőivel, stb.)
– Csapattagok egyéni konzultációja

– Edzők, mint “vezetők” munkájának segítése, coachingja

 

SZERVEZETI DIAGNOSZTIKA, SZERVEZETFEJLESZTÉS (bármely szervezet részére, pl. kisvállalkozások, nagyobb cégek, iskolák, egyesületek, stb.)

A szervezet működését befolyásoló tényezők feltárása, a szervezet jelenlegi állapotának felmérése, erre alapozva a szervezet hatékonyabb működésének elősegítése. A diagnózis eszközei lehetnek: kérdőív, egyéni interjú, csoportos interjú (fókuszcsoport); a fejlesztési fázis módszerei a diagnózistól függenek (workshop, tréning, stb.)

 

TRÉNING

Önismeret, stressz-kezelés, csapatépítés, vezetői készségek fejlesztése témakörökben: a tréning egy olyan csoportos módszer, melynek során a tapasztalati tanulás segítségével, a résztvevők aktív együttműködésével valósítható meg a kitűzött célok elérése, kompetenciák fejlesztése.

 

 

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK

(Bármely cég, munkahely, szervezet számára)

– szervezeti szintű fejlesztés, stressz-kezelés: célja a szervezet működéséből fakadó, munkavállalókra ható stresszkeltő ingerek feltárása, s lehetőség szerint ezek szervezeti szintű kezelése. A fejlesztés e szintje a szervezetfejlesztés folyamatához hasonlatos.

– egyéni szintű fejlesztés, stressz-kezelés: a szervezeti szintű stresszkezelés kiegészítéseként e megközelítés célja, hogy a munkavállalók kezébe adjunk olyan eszközöket, ismereteket, melyek segítségével ők maguk is tehetnek saját lelki egészségük érdekében, hisz nem minden esetben valósítható meg teljes mértékben a szervezeti szintű stresszkezelés. (pl. Aktív és passzív  relaxációs technikák elsajátítása, Jacobsoni progresszív relaxáció, Autogén Tréning), lelki egészségvédelemmel kapcsolatos előadások, stressz-kezelő tréning, stb.)

 

 

Elérhetőségeim:

Mobil: +36-20-482-8031

E-mail: fejes.eniko@gmail.com

Ha tetszett, amit olvastál, kattints a megosztó gombokra, hagyj üzenetet vagy iratkozz fel RSS feedre, hogy saját Readeredben olvashasd híreinket.

Hagyj nekünk üzenetet!